Zmluvy 2022

Zmluva o spolupráci so Základnou školou s materskou školou Prenčov
Zmluva o poskytovaní licencií na poskytovanie SW a súvisiacich služieb – Verejná informačná služba, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
Dodatok č. 4 Zmluva o nájme nebytových priestorov – OZ Zlatá cesta
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Prenčov v roku 2022 č. 1/2022 – Obecný futbalový klub ŠTART PRENČOV
Zmluva o účinkovaní na podujatí Podsitnianske dni hojnosti – FS MOSTÁR
Zmluva o účinkovaní č. 1 – Bartolovic
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti zo dňa 31. 03. 2022

Na základe platnej legislatívy Obec Prenčov zverejňuje všetky uzatvorené zmluvy od 01. apríla 2022 už iba v Centrálnom registri zmlúv

https://www.crz.gov.sk/