Zmluvy 2016

 

Zmluvy – rok 2016
Zmluvy, ktoré naša obec uzavrela v roku 2016
pdf  Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U957-2012
pdf  Poistná zmluva 441 9008198 , Poistná zmluva 441 9008198 – poistné podmienky
pdf  Dohoda č. 16-27-054-36-ŠnZ
pdf  Dodatok č. 1 k Dohode č. 15-27-051-100
pdf  Dodatok č. 1 k Dohode č. 20-2015-§54-ŠnZ
pdf  Zmluva č. Z20163344_Z
pdf  Zmluva o spolupráci N20160225006
pdf  Dohoda 16-27-054-83-ŠnZ
pdf  Dohoda č. 16-27-52A-83
pdf  Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-166-4-2016 – text
pdf  Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-167-9-2016 – text
pdf  Zmluva o spolupráci N20160323005
pdf  Zmluva o spolupráci – scan č. N20160121002
pdf  Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2409-2009-IS
pdf  Zmluva o audítorskej činnosti
pdf  Dodatok č. 1 k Dohode č. 16-27-52A-83
pdf  Zmluva č. 26620
pdf  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – textPríloha č. 1 – text
pdf  DODATOK č. 1 k dohode č. 15-27-52A-339
pdf  DODATOK č 1 k dohode č. 15-27-052-527
pdf  DODATOK č. 1 k dohode č. 15-27-52A-375
pdf  Zmluva č. SZH0806201502 (ENVI – PAK a.s.)
pdf  Dodatok č. N20160225006D01 (KC)
pdf  Z M L U V A č. 115822 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie – text
pdf  Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
pdf Kupna zmluva o prevode nehnutelnosti
pdf  Kupna zmluva o prevode nehnutelnosti
pdf  Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160121002D01
pdf  zmluva-o-dielo-hudobne-cd
pdf  dohoda-o-poskytnuti-dotacie-financnych-prostriedkov-cvc-stiavnicke-bane
pdf  kupna-zmluva-o-prevode-nehnutelnosti
pdf  zmluva-o-reklame-rd-sitno-prencov
pdf  zmluva-c-szh0806201502-envi-pak-a-s
pdf  dodatok-c-1-k-zmluve-o-vypozicke-c-sitb-oo2-2015-000041-166-text
pdf  zmluva-c-282-2016-oddf-o-poskytnuti-financnej-dotacie-na-rok-2016-bbsk
pdf  dohoda-c-16-27-52a-322-dobrovolnicka-sluzba
pdf  dohoda-o-publikovani-c-15-2016-slovenske-banske-muzeum
pdf   Mandátna zmluva – LEDAS s.r.o.
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf