Zmluvy 2015

 

Zmluvy – rok 2015
Zmluvy, ktoré naša obec uzavrela v roku 2015
pdf  Mandátna zmluva
pdf  Zmluva o poskytovaní služieb – Hudecová Janetta
pdf  ZMLUVA – píla rybníky
pdf  Zmluva NFP Z2211012083501
pdf  Zmluva o dielo – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Prenčov
pdf  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 3162-2015-M_ORF
pdf  Zmluva o dielo č. 22115
pdf  Zmluva o spolupráci č. 016/2015-IZ-4.0/V   NP KC
pdf  DODATOK č. DOD-01 – 2015–241-2014-IZ-4.0-V  Skvalitnenie soc. situácie…
pdf  Zmluva-o-dielo—Cesty-Nitra-a.s. _Část1
Zmluva-o-dielo—Cesty-Nitra-a.s. _Část2
pdf  Kúpna zmluva
pdf  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – ZINGER spol. s r. o.
pdf  Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM – DEUS
pdf  Servisná zmluva – JD ROZHLASY SK
pdf  Zmluva o spolupráci – Komunitné centrum 
pdf  Zmluva o poskytnutí služieb 6-2015 – Art Kruh
pdf  Zmluva o dodávke tovaru č. 4-2015
pdf  Zmluva o dodávke tovaru č. 5-2015
pdf  Zmluva o dodávke tovaru č. 7-2015 – Stavebniny DADO
pdf  Zmluva o dodávke tovaru č. 8-2015 – Stavebniny DADO
pdf  Dohoda 15-27-50J-9
pdf  Dohoda 12-2015-§54-VZ
pdf  Zmluva o poskytovaní stravovania formou stravných poukážok
pdf  Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Ochrana pred požiarmi
pdf  Dodatok č. 1 – Zmluva o prenájme nebytových priestorov
pdf  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Cesty Nitra a.s.
pdf  Mandátna zmluva – stavebný dozor – projekt Revitalizácia verejných priestranstiev…
pdf  Dodatok č. 1 Geosense SK
pdf  Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov – Geosense SK
pdf  Dodatok č. 1 Zmluva o poskytovaní stravovania formou stravných poukážok
pdf  Dodatok č. 4 – Modernizácia verejného osvetlenia
pdf  Zmluva o poskytovaní služieb – eGov Systems spol. s r.o.
pdf  Zmluva o Multicipálnom úvere – Eurofondy + Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 08-005-15
pdf  Dodatok č. 1 – Hollstav   +    Rozpočet k Zmluve o dielo Hollstav s.r.o. – dodatok
pdf Dodatok č. 1 k zmluve č. 1 na dodanie elektrospotrebičov
pdf  ZMLUVA O DIELO – V. I. Trade
pdf  ROZPOČET – Zmluva o dielo V. I. Trade
pdf  Zmluva o dielo – Ľubomír Dado
pdf  Rozpočet – zmluva o dielo Dado
pdf  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Ing. Peter Ivanič
pdf  Poistná zmluva – Allianz Slovenská poisťovňa
pdf  Dodatok č. 1- DZ221401206880101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z221412068801
pdf  Dodatok č.1-DZ221101208350101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2211012083501
pdf  Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
pdf  Zmluva č. Z201524958_Z
pdf  Dodatok č.1-DZ221201201730101 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2212012017301 (KC)
pdf  Dodatok č.2-DZ221201201730103 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2212012017301 (KC)
pdf  Zmluva o poskytnutí dotácie – text
pdf  Dodatok č. 1 Zmluva o dodávke tovaru Mgr. Radko Holub
pdf  Dohoda č. 20-2015-§54-ŠnZ
pdf  Dohoda č. 15-27-52A-339
pdf  Dohoda č. 15-27-52A-375
pdf  Dodatok č.2 – DZ221101208350102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2211012083501 – text
pdf  Dohoda o poskytntí dotácie – Mesto Banská Štiavnica
pdf  Dohoda č. 15-27-010-50
pdf  Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZLP-2015-033-OPIS
pdf  Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM č. ZLP-2016-0429
pdf  Zmluva o dielo č. 62-2015-O-M
pdf  Zmluva o dielo č. 63-2015-O-M
pdf  Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov SDS Sociálnej poisťovne z evidencie SHR
pdf  DODATOK č. DOD-01 – 2015–016-2015-IZ-4.0-V k Zmluve o spolupráci v rámci NP KC
pdf  zmluva-o-vypozicke-hnutelneho-majetku-statu-sitb-oo2-2015-000041-166-text
pdf   Mandátna zmluva