Zmluvy 2014

 

Zmluvy – rok 2014
Zmluvy, ktoré naša obec uzavrela v roku 2014
pdf Dodatok 2 dexia
pdf  Dohoda – Obec Prenčov-ŠR.pdf – text
pdf  Dohoda č.14-27-054-5 obec Prenčov.pdf – text
pdf  Dohoda č.14-27-052-82- NP VAOTP-3 obec Prenčov. pdf – text  
pdf  Zmluva o nájme nebytových priestorov – sl. pošta 2014
pdf   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zariadenie sociálnych služiebPríloha
pdf  Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva H
pdf Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb – Geosense SK s.r.o.
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2409-2009-IS Combin
pdf  Mandátna zmluva č. 3-2014
pdf  Dohoda – 14-27-051-65 Absolventská prax
pdf  Dohoda č. 14-27-051-44 Absolventská praxDohoda č.14-27-052-82- NP VAOTP-3 aktivačná činnosť formou MOSDohoda č.14-27-054-5 Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve
pdf  Zmluva na dodanie tovaru – stavebný materiál
pdf  Zmluva o dielo – Hollstav sro
pdf  Rozpočet k Zmluve o dielo Hollstav s.r.o.
pdf   Dohoda č.14-27-054-5 Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve
pdf  Zmluva auditorske služby
pdf  Dodatok – Zmluva auditorske služby
pdf   Zmluva o poskytovaní služieb – Hudecová Janetta (OPV)
pdf  Zmluva na dodanie tovaru – interiérové vybavenie (Komunitné centrum)
pdf  Zmluva na dodanie tovaru – elektrospotrebiče (Komunitné centrum)
pdf  Zmluva na dodanie tovaru – kuch. zariadenie (Komunitné centrum)
pdf  Zmluva na dodanie tovaru – fitness (Komunitné centrum)
pdf  Zmluva na dodanie tovaru – PC (Komunitné centrum)
pdf  Mandátna zmluva – Multifunkčné komunitné centrum
pdf  Dohoda č. 11-2014-AC-BS o pomoci v hmotnej núdzi
pdf  ZMLUVA o dodávke tovaru – kancelárske potreby
pdf  ZMLUVA o dodávke tovaru – osobné ochranné pomôcky
pdf  Dohoda č.14-27-52A-16 UPSVaR BS – dobrovoľnícka služba
pdf  mandátna zmluva – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Prenčov (VO)
pdf  Zmluva o dielo na vypracovanie PD “Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ”
pdf  Dodatok č. 1 k Dohode  č. 14-27-50J-25
pdf  Dodatok č. 1 k Dohode  č. 14-27-50J-26
pdf   Dodatok č. 1 k Dohode  č. 14-27-051-65
pdf  Dodatok č.1-DZ221201201730101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012017301 – text
pdf  Mandátna zmluva – ochrana pred požiarmi
pdf  Dohoda č.14-27-052-521 obec Prenčov. pdf – text  na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004
pdf  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU – text č. 241/2014-IZ-4.0/V pre projekt Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK komunitnými aktivitami v obci Prenčov
pdf   zmluva o dielo “Modernizácia športového areálu v obci Prenčov”
pdf  Kúpna zmluva HA
pdf  dodatok 14-27-50j-37
pdf  dodatok 14-27-052-521
pdf  dodatok 14-27-52a-16
pdf  DOHODA § 10 pre rok 2015
pdf  Zmluva o nájme nebytových priestorov – Buzalková
pdf  Zmluva o prenájme
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf