zmluvy 2012

Zmluvy – rok 2012
Zmluvy, ktoré uzatvorila obec Prenčov v roku 2012
pdf Zmluva o dielo – Na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie stavby Zberný dvor vytriedených odpadov a stojiská kontajnerov
pdf Kúpna zmluva 03/2012k obj. č. 2012
pdf Cenník ku Kúpna zmluva 03/2012k obj. č. 2012
pdf Dodatok č. 1 k zmluve č. 602/234/2011 o poskytnutí podpory zo ŠFRB
pdf Dohoda 15/§51/2012 o zabezpečení absolventskej praxe absolventa školy
pdf Dodatok č. 1/2012 – 2. RP
pdf Dohoda č. 7/§50j/2012/ZP
pdf Dohoda č. 28/§51/2012
pdf Zmluva o využívaní elektronických služieb – Union ZP
pdf Dodatok č. 1 k ZoD č. 2409/2009/IS
pdf Zmluva o dielo
pdf Mandatna zmluva
pdf Kúpna zmluva č. 31/04/2012/0410A
pdf Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
pdf Zmluva č. 85731 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu – ČOV
pdf Dohoda č. 12/§50j/2012/ZP
pdf Dohoda č. 32/§52a/2012/NP V-2
pdf Zmluva o spolupráci – Terénny sociálny pracovník
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky č. 134/2012
pdf Zmluva č. 364/2012/ODDRHA s BBSK o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov z PPA
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov z PPA 2
pdf Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (text) – OP Vzdelávanie
pdf Dohoda č. 27/§50j/2012/ZP
pdf Dohoda č. 76/§52a/2012/NP V-2
pdf Zmluva o prenájme objektu – TIMOTHY, s. r. o.
pdf Dohoda s ÚPSVaR – Dobrovoľnícka služba
pdf Dohoda č. 37/§50j/2012/ZP
pdf Dodatok č. 6 k zmluve o zriadení spoločného úradu
pdf Dohoda č. 94/§52a/2012/NP V-2
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 5073/2010
pdf Zmluva o refundacii
pdf Záložná zmluva 12 b.j.
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Licenčná zmluva
pdf Dohoda č. 3/XX/2012/§54
pdf Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie č. ZM2001459
pdf Zmluva o dielo – Ivanič