Zmluvy 2011

Zmluvy – rok 2011
Zmluvy, ktoré naša obec uzavrela v roku 2011
pdf Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora
pdf Záložná zmluva č. 602/634/2009
pdf Zmluva o dielo č. 5073/2010
pdf Zmluva o prippojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
pdf Záložná zmluva č. 0420 – PRB – 2009/Z
pdf Zmluva o dielo č. 11/2011/HŽPaZ
pdf Zmluva o dielo s MVO
pdf Zmluva o prevádzkovaní ČOV – Príloha 2011
pdf Zmluva o dielo č. 62003739
pdf Zmluva o inzercii č. 771110530
pdf Zmluva o úvere č. 08/006/10
pdf Zmluva o úvere č. 08/007/07
pdf Zmluva o úrazovom poistení I
pdf Zmluva o úrazovom poistení II
pdf Mandatna zmluva
pdf Dohoda 11/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
pdf Dohoda 12/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o dielo – Odborný garant
pdf Komisionárska zmluva
pdf Zmluva – “Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011”
pdf Kúpna zmluva č. 033/2011
pdf Zmluva č. 0012-PRB/2011
pdf Zmluva č. 0013-PRB/2011
pdf Zmluva o dielo 5073/A/2011
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
pdf Záložná zmluva č. 602/234/2011
pdf Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
pdf Zmluva č. 642/2011/ODDTRFR
pdf Zmluva č. 643/2011/ODDTRFR
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 11/§50j/2011
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 12/§50j/2011
pdf Dohoda č. 28/§50j/2011
pdf Zmluva o partnerstve – Milan Ďuroch
pdf Zmluva o partnerstve – Ing. Anton Krippner
pdf Zmluva o partnerstve – Mäsovýroba Prenčov, s. r. o.
pdf Dodatok k zmluve – 1. RP č. 1/2011
pdf Dohoda č. 61/§52a/2011/NP V-2
pdf Dodatok k zmluve – 1. RP č. 2/2011
pdf Zmluva – “Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011”
pdf Zmluva o spolupráci s MVO Ľudia a voda – 2. RP
Absolventská prax
Dohody a dodatky uzatvorené s ÚPSVaR v Banskej Štiavnici
pdf Dohoda č. 20/§51/2011
pdf Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/§51/2011

 

 

Zmluva č. 0012-PRB/2011

p