Zmluvy 2019

Zmluvy – rok 2019
Zmluvy, ktoré naša obec uzavrela v roku 2019
pdf  Dodatok č. 1 – Zmluva o dielo č. 1-2010 o prenájme priestorov v KD v Prenčove – KADERNÍCTVO
pdf  DODATOK č. 1 – ZMLUVA o prepravnej službe  – poskytovateľ S. O. V. I.  n.o.
pdf   Dotácia na rok 2019 – Senior Park Prenčov

 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – text 1272-2019-M_ODFSS

Príloha č. 1 – text

pdf  Zmluva o dielo – Gipsy Čáve
pdf  Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Prenčov v roku 2019 číslo 2-2019
OFK ŠTART Prenčov

Dohoda o poskytnutí dotácie (finančných prostriedkov) CVČ Štiavnické Bane

pdf   Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpodov – rok 2019
pdf   Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti – 26.02.2019
pdf   zmluva_19-452-00796 – Fond na podporu umenia
pdf   Dmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 39 697
pdf   Dohoda o poskytnutí príspevku č. 19-27-50J-25-NS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
pdf   Dodatok č. 1 – Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1-2017 – Turský, Weber
pdf   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 č. 573-2019-ODDRF z BBSK (PDH 2019)
pdf   Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu – rok 2019
pdf   Dodatok č. N20160225006D03 (komunitné centrum)
pdf   Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti – 7. máj 2019
pdf   Dohoda o poskytnutí dotácie na rok 2019 – eMKLub Kremnica
pdf   Dodatok č. 1 – Zmluva č. 2-2011 (ukončenie Zelovoc)
pdf   Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti – 3. jún 2019
pdf   Dohoda o poskytnutí dotácie na rok 2019 – Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo B. Bystrica
pdf   Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní úhol matriky
pdf   Dohoda č. 19-27-012-13 (menšie obecné služby)
pdf   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (50j) č. 19-27-50J-32-NS
pdf   Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 19-27-52A-121
pdf   Dodatok č. N2016032305D01 (Terénna sociálna práca v obciach I.)
pdf   Dodatok č. 1 Zmluva o prenájme objektu č. 1-2018 Macková Lívia ukončenie pôvodnej zmluvy

  Zmluva o prenájme objektu č. 1-2019 Macková Lívia – objekty súp. č. 38 a 38 od 1. 6. 2019

pdf   Zmluva o reklame – COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
pdf  DODATOK č. N20160225006D04 (komunitné centrum)
pdf Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04113 – FPU
pdf   DODATOK č. N20160323005D02 (terénna sociálna práca)
pdf   Sponzorská zmluva
pdf   Zmluva o vzájomnej spolupráci – Región Banská Štiavnica
pdf   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04874 (Pozvánka na svadobné veselie)
pdf   Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
pdf   Vysporiadanie autorskej odmeny – SOZA
pdf   Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti z 1.10.2019
pdf   Zmluva o dielo č. 1-2019 – Pelachy
pdf   Zmluva o dielo č. 2-2019 S-Okno mont. s.r.o
pdf   Zmluva o poskytovaní služby – zdravotná služba
pdf   Hromadná licenčná zmluva č. VP-19-05062-001
pdf   Dohoda č. 19/27/52A/224 – dobrovoľnícka služba

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR č. 28/BB/2019

pdf   Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01) – zmena poistnej zmluvy č. 511083375 – Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
pdf   Zmluva na dodanie tovaru č. 1-2019 – EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
pdf   Dohoda o poskytnutí dotácie (finančných prostriedkov) CVČ