OTVORENIE PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICE

     Obec Prenčov oznamuje, že sezóna v pestovateľskej pálenici v Prenčove začína od 11. septemmbra 2020.
     Záujemci o vypálenie ovocného kvasu v pestovateľskej pálenici v Prenčove sa môžu nahlásiť na tel. čísle  0944 723 437 u p. Ečeka Jána, bytom Prenčov č. 139.
     Pestovateľ si musí priniesť palivové drevo.

     Pálenica bude v prevádzke pre záujemcov vždy v piatok v popoludňajších hodinách a v sobotu a nedeľu, po telefonickom dohovore s p. Ečekom