OTVORENIE PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICE

     Obec Prenčov oznamuje, že sezóna v pestovateľskej pálenici v Prenčove začína od 04. októbra 2021.
     Záujemci o vypálenie ovocného kvasu v pestovateľskej pálenici v Prenčove sa môžu nahlásiť na tel. čísle  045 / 672 62 44 alebo osobne na Obecnom úrade počas úradných hodín v pondelok – piatok v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.
     Pestovateľ si musí priniesť palivové drevo.