PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA INFORMUJE

     Oznamujeme záujemcom o vypálenie kvasu v našej pálenici, aby sa čím skôr nahlásili na pálenie u páleničiara na tel. čísle 0902 644 462. V opačnom prípade budeme nútení pálenicu uzavrieť a viac sa v tomto roku neotvorí.

     Obec Prenčov zahájila sezónu v roku 2017 od 23. októbra.  

     Priemerná cena za 1 liter vyrobeného destilátu (pálenky) je priemere od 3,80 do 4,00 € cena záleží od vypáleného množstva z jedného kotlíka a od stupňovitosti. Pestovateľ si musí priniesť palivové drevo.