Voľné 3-izbové nájomné byty

Obec Prenčov oznamuje, že sa uvoľnili nájomné byty v obci Prenčov. Ide o jeden 3-izbový byt s rozlohou 66,71 m2 a jeden 3-izbový byt s rozlohou 64,17 m2.
Záujemca o byt môže svoju žiadosť o pridelenie bytu zaslať spolu s dokladom o príjme za rok 2019 (príjem všetkých spoločne posudzovaných osôb) na adresu obecného úradu: Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73 Prenčov.
V žiadosti je potrebné uviesť aj kontaktnú adresu a telefonický kontakt.