VOĽBY 2022

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie ohľadom volieb, ktoré sa uskutočnia v roku 2022.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v jeden deň, a to v sobotu, 29. októbra 2022 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Voľby do orgánov samosprávy 2022 – zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Mgr. Dominika Ečeková

Kontakt:

 • Sídlo: Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300
 • Telefón: 045 / 672 62 44
 • Mobil: 0911 482 204
 • Email: ecekova.ocu@prencov.sk

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie na Obecnom úrade v Prenčove v úradných hodinách t.j. od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hod. a v utorok 30.8.2022 do 24:00 hod.

Obec Prenčov zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov:

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do obecného zastupiteľstva
Prenčov
29.10.2022

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7
Volebný obvod č. 1

 1. Miroslava Bartolovicová, 50 r., invalidná dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Janka Binderová, Ing., 46 r., ekonómka, SME RODINA
 3. Michal Ďuriga, 32 r., revízny technik, SMER – sociálna demokracia
 4. Iveta Kalužová, 50 r., učiteľka materská škola, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 5. Pavol Kondek, 57 r., vodič, SMER – sociálna demokracia
 6. Branislav Konečný, Ing., 59 r., štátny radca, SMER – sociálna demokracia
 7. Patrik Kozinský, 23 r., nočný vrátnik, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 8. Zuzana Krajčovicová, 51 r., účtovníčka, SMER – sociálna demokracia
 9. Peter Krieger, 58 r., opatrovateľ, SMER – sociálna demokracia
 10. Martin Slávik, Ing., 42 r., krajský koordinátor BOZP, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 11. Erik Šulek, Bc., 30 r., referent ekonomické oddelenie, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce
Prenčov
29.10.2022

 1. Alena Ciglanová, Mgr., 59 r., starostka obce, SMER – sociálna demokracia
 2. Erik Šulek, Bc., 30 r., referent ekonomické oddelenie, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
29.10.2022

 1. Michal Albert, PhDr., PhD., 40 r., moderátor, Banská Bystrica, Komunistická strana Slovenska
 2. Maroš Čupka, Bc., DiS. art., 26 r., študent vysokej školy, Banská Bystrica, Socialisti.sk
 3. Rudolf Huliak, Ing., 47 r., podnikateľ, Očová, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 4. Marek Kotleba, Mgr., 39 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko
 5. Ondrej Lunter, Mgr., 35 r., podpredseda samosprávneho kraja, Banská Bystrica, Nezávislý kandidát
 6. Marek Modranský, Mgr., 43 r., dopravný expert, Banská Bystrica, Nezávislý kandidát
 7. Adrian Polóny, PhDr., 48 r., riaditeľ dopravnej spoločnosti, Banská Bystrica, Nezávislý kandidát
 8. Jozef Sásik, Ing., 64 r., katolícky politológ, Banská Bystrica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr., 46 r., poslanec parlamentu, Detva, Republika

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja
– okres Banská Štiavnica
29.10.2022

Volebný obvod číslo 2 – okres Banská Štiavnica

 1. Pavel Bačík, RNDr., 60 r., riaditeľ, Banská Štiavnica, nezávislý kandidát
 2. Martin Bálik, 33 r., študent, Banská Štiavnica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 3. Oldřich Havlík, Ing., 67 r., súkromný podnikateľ, Štiavnické Bane, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko
 4. Ľudovít Kaník, Ing., 57 r., investičný riaditeľ, Banská Štiavnica, Demokrati Slovenska
 5. Anna Maďarová, Ing., 37 r., referentka, Banská Štiavnica, Dobrá voľba a umiernení
 6. Mikuláš Pál, Mgr., 46 r., riaditeľ v štátnej správe, Banská Štiavnica, nezávislý kandidát
 7. Lukáš Pellegrini, Mgr., 34 r., hasič, Banská Štiavnica, nezávislý kandidát
 8. Štefan Šulek, Ing., 52 r., ekonóm, Prenčov, Smer – sociálna demokracia, Republika

ZOZNAM VŠETKÝCH ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

ZÁPIS OPRÁVNENÝCH VOLIČOV DO ŠPECIÁLNYCH ZOZNAMOV
Ide o voličov, ktorí majú nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 alebo osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.
Žiadosť sa podáva telefonicky do 28. októbra 2022 v čase úradných hodín, t.j. od 7.00 hod. do 15.00 hod. a v piatok 28. 10. 2022 najneskôr do 12. hodiny
Žiadosť sa podáva u zapisovateľa MVK Mgr. Dominika Ečeková, tel. kontakt je 0911 482 204 alebo 045 / 672 62 44

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2022

Uverejnenie výsledkov
volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce 

Miestna volebná komisia v Obci Prenčov,
podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 524
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 303
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 303
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 297
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 299

účasť vo voľbách bola 57,82 %

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Pavol Kondek 191
2. Peter Krieger 183
3. Miroslava Bartolovicová 180
4. Janka Binderová, Ing. 178
5. Branislav Konečný, Ing. 161
6. Zuzana Krajčovicová 144
7. Martin Slávik, Ing. 136


8. Michal Ďuriga 128
9. Erik Šulek, Bc. 113
10. Iveta Kalužová 58
11. Patrik Kozinský 28

Kandidáti na starostu podľa počtu platných hlasov:
1. Alena Ciglanová, Mgr. 215
2. Erik Šulek, Bc. 84

Voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 524
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 264
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 264
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 232
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 238

účasť vo voľbách bola 50,38 %

Počet platných hlasov jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva BBSK:
1. Pavel Bačík, RNDr. 41
2. Martin Bálik 2
3. Oldřich Havlík, Ing. 5
4. Ľudovít Kaník, Ing. 25
5. Anna Maďarová, Ing. 4
6. Mikuláš Pál, Mgr. 58
7. Lukáš Pellegrini, Mgr. 17
8. Štefan Šulek, Ing. 80

Počet platných hlasov jednotlivých kandidátov na predsedu BBSK:
1. Michal Albert, PhDr, PhD. 6
2. Maroš ČUpka, Bc. 5
3. Rudolf Huliak, Ing. 20
4. Marek Kotleba, Mgr. 27
5. Ondrej Lunter, Mgr. 82
6. Marek Modranský, Mgr. 6
7. Adrian Polóny, PhDr. 57
8. Jozef Sásik, Ing. 5
9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr. 30