VOĽBY 2022

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie ohľadom volieb, ktoré sa uskutočnia v roku 2022.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v jeden deň, a to v sobotu, 29. októbra 2022 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Voľby do orgánov samosprávy 2022 – zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Mgr. Dominika Ečeková

Kontakt:

 • Sídlo: Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300
 • Telefón: 045 / 672 62 44
 • Mobil: 0911 482 204
 • Email: ecekova.ocu@prencov.sk

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie na Obecnom úrade v Prenčove v úradných hodinách t.j. od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hod. a v utorok 30.8.2022 do 24:00 hod.

Obec Prenčov zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov:

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do obecného zastupiteľstva
Prenčov
29.10.2022

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7
Volebný obvod č. 1

 1. Miroslava Bartolovicová, 50 r., invalidná dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Janka Binderová, Ing., 46 r., ekonómka, SME RODINA
 3. Michal Ďuriga, 32 r., revízny technik, SMER – sociálna demokracia
 4. Iveta Kalužová, 50 r., učiteľka materská škola, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 5. Pavol Kondek, 57 r., vodič, SMER – sociálna demokracia
 6. Branislav Konečný, Ing., 59 r., štátny radca, SMER – sociálna demokracia
 7. Patrik Kozinský, 23 r., nočný vrátnik, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 8. Zuzana Krajčovicová, 51 r., účtovníčka, SMER – sociálna demokracia
 9. Peter Krieger, 58 r., opatrovateľ, SMER – sociálna demokracia
 10. Martin Slávik, Ing., 42 r., krajský koordinátor BOZP, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 11. Erik Šulek, Bc., 30 r., referent ekonomické oddelenie, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce
Prenčov
29.10.2022

 1. Alena Ciglanová, Mgr., 59 r., starostka obce, SMER – sociálna demokracia
 2. Erik Šulek, Bc., 30 r., referent ekonomické oddelenie, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
29.10.2022

 1. Michal Albert, PhDr., PhD., 40 r., moderátor, Banská Bystrica, Komunistická strana Slovenska
 2. Maroš Čupka, Bc., DiS. art., 26 r., študent vysokej školy, Banská Bystrica, Socialisti.sk
 3. Rudolf Huliak, Ing., 47 r., podnikateľ, Očová, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 4. Marek Kotleba, Mgr., 39 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko
 5. Ondrej Lunter, Mgr., 35 r., podpredseda samosprávneho kraja, Banská Bystrica, Nezávislý kandidát
 6. Marek Modranský, Mgr., 43 r., dopravný expert, Banská Bystrica, Nezávislý kandidát
 7. Adrian Polóny, PhDr., 48 r., riaditeľ dopravnej spoločnosti, Banská Bystrica, Nezávislý kandidát
 8. Jozef Sásik, Ing., 64 r., katolícky politológ, Banská Bystrica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr., 46 r., poslanec parlamentu, Detva, Republika

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja
– okres Banská Štiavnica
29.10.2022

Volebný obvod číslo 2 – okres Banská Štiavnica

 1. Pavel Bačík, RNDr., 60 r., riaditeľ, Banská Štiavnica, nezávislý kandidát
 2. Martin Bálik, 33 r., študent, Banská Štiavnica, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 3. Oldřich Havlík, Ing., 67 r., súkromný podnikateľ, Štiavnické Bane, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko
 4. Ľudovít Kaník, Ing., 57 r., investičný riaditeľ, Banská Štiavnica, Demokrati Slovenska
 5. Anna Maďarová, Ing., 37 r., referentka, Banská Štiavnica, Dobrá voľba a umiernení
 6. Mikuláš Pál, Mgr., 46 r., riaditeľ v štátnej správe, Banská Štiavnica, nezávislý kandidát
 7. Lukáš Pellegrini, Mgr., 34 r., hasič, Banská Štiavnica, nezávislý kandidát
 8. Štefan Šulek, Ing., 52 r., ekonóm, Prenčov, Smer – sociálna demokracia, Republika

ZOZNAM VŠETKÝCH ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja