Verejné priestranstvá (rekonštrukcia)

Pri obecnom úrade, pošte a materskej škole, bola úprava verejného priestranstva financovaná z dotácie Programu obnovy dediny vo výške 4400,- € a z vlastných prostriedkov vo výške 800,- €. Výrobu zámkovej dlažby a úpravy verejného priestranstva zrealizovali zamestnanci obce spolu s aktivačnými pracovníkmi.