Vedenie obce

Starostka obce: Mgr. Alena Ciglanová

Zástupca starostky: Kondek Pavol

ZLOŽENIE  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA:

KONDEK  PAVOL

KRIEGER  PETER

BARTOLOVICOVÁ  MIROSLAVA

BINDEROVÁ  JANKA,  ING.

KONEČNÝ  BRANISLAV,  ING.

KRAJČOVICOVÁ  ZUZANA

ĎURIGA  MICHAL