Úradná tabuľa

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Prenčov sa uskutoční v stredu, 26. februára 2020, viac informácií sa dozviete z priloženej pozvánky: Pozvánka-č.-zasadnutie OZ č. 15 – dňa 26.2.2020

Obec Prenčov obdržala na zverejnenie oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom ohľadom Afrického moru ošípaných, ktorý nájdete tu: OZNAM