Úradná tabuľa

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Prenčov sa uskutoční v stredu, 24. júna 2020, viac informácií sa dozviete z priloženej pozvánky: POZVÁNKA

Obec Prenčov zverejnila Oznámenie o majektových pomeroch verejného funkcionára – starostka obce, Mgr. Alena Ciglanová

Obec Prenčov obdržala na zverejnenie oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom ohľadom Afrického moru ošípaných, ktorý nájdete tu: OZNAM