Úradná tabuľa

Obec Prenčov zverejnila nasledovné návrhy VZN:
Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie
Návrh VZN č. 3/202 o dani …

Zároveň zverejnila Návrh rozpočtu:
SUMARIZÁCIA
Návrh rozpočtu ZŠ 2021, 2022, 2023
Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 obecný úrad

Obec Prenčov zverejnila Oznámenie o majektových pomeroch verejného funkcionára – starostka obce, Mgr. Alena Ciglanová

Obec Prenčov obdržala na zverejnenie oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom ohľadom Afrického moru ošípaných, ktorý nájdete tu: OZNAM