Úradná tabuľa

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Prenčov sa uskutoční v ……., viac informácií sa dozviete z priloženej pozvánky:

Obec Prenčov obdržala na zverejnenie oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom ohľadom Afrického moru ošípaných, ktorý nájdete tu: OZNAM