Sídelná zeleň v centre obce

V rámci projektu „Sídelná zeleň v centre obce“ vybudujeme nový Pamätník SNP v priestore medzi autobusou zastávkou a tržnicou. Predmetom projektu je aj nové rozmiestnenie verejnej zelene v tomto prietore. Projekt získal podporu z Programu obnovy dediny Enviromentálneho fondu 3.500,- €. Jeho realizácia prebehne podľa projektovej dokumentácie spracovanej Slovenskou agentúrou ŽP v mesiacoch september – október.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA