Separácia odpadov v obci Prenčov

V zmysle platnej legislatívy je Obec povinná každoročne zverejňovať úroveň vytriedenia zložiek komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok: Za rok 2022 zároveň zverejňujeme aj tieto dokumenty:Ohlásenie odpady 2022Ohlásenie kompostáreň 2022Štatistický ročný výkaz o komunálnom odpade 2022 Obec Prenčov zverejňuje zároveň aj Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021, ktoré nájdete priložené … Čítať ďalej Separácia odpadov v obci Prenčov