Separácia odpadov v obci Prenčov

V zmysle platnej legislatívy je Obec povinná každoročne zverejňovať úroveň vytriedenia zložiek komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok: Obec Prenčov zverejňuje zároveň aj Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021, ktoré nájdete priložené nižšie:Ohlásenie odpady 2021Ohlásenie kompostareň 2021