Aktivity

Bežný deň 

Deň začína ranou hygienou klientov, podávanie liekov a prípravou raňajok. Nasleduje upratovanie bytov ako aj spoločných priestorov, nákupy klientom, pranie. Ďalej sa klientom poskytuje sociálny taxi so sprievodom na lekárske vyšetrenia.   Obedy sa podávajú v spoločenskej miestnosti, väčšina obeduje spolu naraz. Klienti ktorý majú väčšie zdravotné ťažkosti  a iné obedujú vo svojich garsónkach. Čiže je potrebné obedy rozniesť. Poobede nasleduje upratovanie výdajne. Vedie sa administratíva služieb, objednávanie a dávkovanie liekov, prípadné upratovanie a pod. V čase od 7,00 – 15,00 je služba posilnená o jednu alebo dve opatrovateľky, inak je na službe jedna. Podvečer sa pripravujú večere, podávajú sa lieky. Nasleduje večerná hygiena. Služba je nepretržitá. V nočných je dohľad, kontrola budovy, pranie a úprava bielizne, upratovanie kancelárskych priestorov.

Oslava jubileí

Poslednú sobotu v mesiaci už tradične pripravujeme oslavu jubileí našich klientov. Každý kto mal v uplynulom mesiaci narodeniny alebo meniny je obdarovaný kvietkom.  Príjemné stretnutie pokračuje posedením pri malom občerstvení a hudbe, rozhovormi obyvateľov.

Spoločné utorky

Každý utorok máme v spoločenskej miestnosti spoločné stretnutie seniorov zamerané na tréningy pamäte, informovanie sa k zariadeniu, spoločné aktivity a pod. Stretnutie začína vždy o 14,00 hodine. Všetci sú srdečne vítaní.

Krúžok tvorivých rúk

Každú druhú nedeľu  prebieha v spoločenskej miestnosti Krúžok tvorivých rúk. Činnosť je zameraná na prípravu výzdoby našich priestorov, kreatívne činnosti. Vedúca skupiny je opatrovateľka J. Nemcová.  Veľmi radi privítame aj seniorov z Klubu dôchodcov, ak by mali záujem prežiť s nami príjemné popoludnie. Všetci sú srdečne vítaní.

Hudobný krúžok

Pravidelne dvakrát v mesiaci strávime doobedie s melódiami. Muzikoterapia ako liečba zvukom a hudbou priaznivo ovplyvňuje psychický a telesný stav človeka. Spomínanie s ľudovou hudbou, naladenie sa pri moderných tónoch, spev, počúvanie hudby alebo sledovanie hudobných vystúpení, to všetko patrí do činností krúžku.

Lepšie zdravie

Rehabilitácie – Cvičenie môže výrazne zlepšiť zdravotný stav starších ľudí, aj keď sa už stretávajú so zdravotnými problémami. Cvičenie uvoľňuje endorfíny, ktoré môžu dočasne zvýšiť náladu a energetickú hladinu, čo môže byť dôležité najmä pre seniorov, ktorí sa cítia izolovaní a smutní.

Spoločné prechádzky – Pobyt na čerstvo vzduchu každému prospeje. Nakoľko naši obyvatelia nie sú z Prenčova, takto obec spoločne spoznávame. Na prechádzku vezmeme aj imobilných a spoločne sa tešíme z krásneho počasia.

Opekačka – zahájenie leta 2014

Leto sme zahájili spoločnou opekačkou v areáli SENIOR PARKU. Ešte sme využili krásne slnečné počasie na obedovanie na čerstvom vzduchu. Zároveň sme aj oslávili jubilantov v mesiaci august, ktorým sme popriali všetko dobré.

Jánsky guláš

Leto sme privítali spoločným posedením pri kotlíkovom guláši. Od rána sa vonku varil guláš, celým areálom sa niesla skvelá vôňa, počasie nám prialo. Zaspievali sme si ľudové piesne. Naším oslávencom, ktorí oslavovali sviatok v mesiac jún sme popriali všetko dobré a spoločne sme si pochutnali na dobrom obede.

Navštívili nás 


Dňa 10.júla 2014 nás navštívili členovia Klubu dôchodcov Banská Štiavnica. Pripravili si pre nás zábavný program s ktorým vystúpili v jedálni. My sme si pripravili prezentáciu o našom zariadení. Mali možnosť sa informovať o činnosti zariadenia ako si ním aj prejsť a ponavštevovať našich obyvateľov aj známych. Za náš kolektív návšteve ďakujeme a odkazujeme že ich s radosťou privítame aj nabudúce.

SENIOR PARK PRENČOV bude mať aj svoj zelený prak

Od jari prebiehajú práce v exteriéry zariadenia. Svah za budovu sme sa rozhodli premeniť na zelený park pre našich obyvateľov. Cieľom je vytvoriť príjemné miesto na oddych, inšpiráciu pre pobyt na čerstvom vzduchu, miesto na prechádzku. V pláne je vybudovať aj altánok na opekanie, ktorý bude slúži aj pre obyvateľov nájomných obecných bytov. Projekt parku navrhol záhradný architekt z Nitry. Potrebné boli rozsiahle úpravy terénu, výkopové práce. Na úpravách terénu ako aj samotné vysádzanie zelene realizuje Obec Prenčov prostredníctvom svojich zamestnancov. Celý areál plánujeme oplotiť kvôli zvýšeniu bezpečnosti. Projekt parku by sme chceli dokončiť do konca roka.

SOCIÁLNY TAXI NA SV. OMŠU

Od októbra bude možnosť požiadať o odvoz autom na sv. omšu v Prenčove. Nakoľko máme obyvateľov, ktorý majú zdravotné ťažkosti hlavne v oblasti mobility chceli by sme im to takto uľahčiť. Požiadať o službu bude možné vo vybraté nedele, ako to umožní rozpis služieb. Dátumy budú vždy vyvesené na nástenke vo vestibule.

Mgr. Vasiľová, sociálny pracovník