Senior park

SKUSKA

Senior park Prenčov je kombinovaným zariadením:

1. Zariadenie opatrovateľskej služby v zmylse § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
2. Zariadenie pre seniorov v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služách.

V auguste 2012 bol vykonaný zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja, so začiatkom prevádzkovania od 1. januára 2013. Zriaďovateľom nášho zariadenia je obec Prenčov.

Poloha:

Obec Prenčov patrí spolu s ďalšími 13 obcami do okresu Banská Štiavnica, ktorý leží v juhozápadnej časti v Banskobystrickom kraji na strednom Slovensku. Krajina a sídelná štruktúra okolia Banskej Štiavnice bola v roku 1993 je pre svoje historické a kultúrne kvality zaradená do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Okres leží mimo hlavných dopravných ťahov. Nesmieme zabudnúť aj na možnosť aktívneho a pestrého využitia voľného času (priamo v obci Prenčov – Klub dôchodcov, divadelný a folklórny súbor, pekné turistické vychádzky, v blízkom okolí Múzeum Sv. Anton, technické a kultúrne pamiatky historickej Banskej Štiavnice mesta UNESCO, kúpele Sklené Teplice, Sliač, Kováčová, Dudince a iné zaujímavosti regiónu.)

Ubytovanie:

Sociálna služba je klientom poskytovaná ako pobytová sociálna služba (celoročne). Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním alebo poskytnutie prístrešia na účel prenocovania.
K dispozícii sú gasónky vo výmere 25 m2 a 30 m2, dvojizbový byt. Každý klietnt obýva garsónku sám a pozostáva z izby s kuchynskou linkou, chodby, kúpeľne (WC, sprchový kút). Dvojizbový byt pozostáva z izby s kuchynskm kútom, izba, kúpeľňa s vaňou, WC, špajza a dve chodby.

ZOS a ZPS je ústretové a v rámci možností umožňuje klientom zariadiť si svoje územie podľa vlastného priania a vkusu. Ide najmä o osobné veci klienta – rádio, televízor, obrázky, časť nábytku,…), s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť buď klienta, alebo jeho spolubývajúceho. ZOS a ZPS rešpektuje zásadu, že klientovi dáva pocit súkromia nielen to, s kým môže (prípadne musí) obývať izbu, ale i pravidlo určujúce, kto iný a za akých okolností môže do izby vstupovať.

Chcete vedieť viac …

►  Kontakt
►  Podmienky prijatia
►  Poskytované služby
►  Tlačivá
►  Cenník poskytovaných služieb
►  Ekonomicky oprávnené náklady