Ružová dedina

Obec Prenčov sa zapojila do projektu Občianskeho združenia Partnerstvo – Žiarsky región       s názvom partnerstvo sietí. Na základe projektu komunitná konzultantka pre okres Banská       Štiavnica – Eliška Vasiľová zo ženami z aktivačnej činnosti vypracovala komunitný plán      a zároveň mikroprojekt s názvom „Ružová dedina pre nás“. Uvedený projekt bol schválený             a aktuálne čakáme na finančnú podporu aby sme mohli nakúpiť potrebný materiál.