Rekonštrukcia zázemia šatní a sociálnych zariadení na fubtalovom štadióne

Obec Prenčov sa zapojila do výzvy vyhlásenej OZ MAS Zlatá cesta s projektom           Rekonštrukcie zázemia šatní a sociálnych zariadení na miestnom futbalovom štadióne.                    Projekt bol podporený z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 – Leader sumou 19.350,-    €, MF SR 3860,- € obec na projekt prispela z vlastných zdrojov 6000,- €, Celkový náklad je          29 210,- €. Práce realizovala firma COMBIN Banská Štiavnica.