Rekonštrukcia objektu a vybudovanie Remeselníckeho domu

Rekonštrukcia objektu stolárskej dielne, kováčskej vyhne a požiarnej zbrojnice na Remeselný dom – celková hodnota je 405 782,- €, financované z PPA vo výške 340 992,- €, zvyšok vo výške 64 790,- € z MF SR.