Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Prenčov

      V mesiaci marec 2017 sa Obec Prenčov zapojila do Výzvy vyhlásenej Slovenským futbalovým zväzom so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 z projektu SFZ “Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry”. Žiadosť bola schválená a Obec získala finančné prostriedky vo výške 10 000 €. Predmetom žiadosti bola rekonštrukcia multifunkčného ihriska, ktoré bolo vybudované v roku 2007.

     Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Prenčov bola podpísaná 4. decembra 2017.

     Realizácia verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác sa začala v mesiaci apríl 2018 vyhlásením Výzvy na predloženie ponúk. Predpokladaná hodnota zákazky bola 20 689,45 € s DPH. Do súťaže sa zapojili 3 uchádzači, víťazom sa stala firma MARO s.r.o. Sučany s celkovou ponukou 17 967,84 € s DPH. Zmluva o dielo č. 2/2018 s víťazným uchádzačom bola podpísaná 15. mája 2018.

     Realizácie stavebných prác rekonštrukcie multifunkčného ihriska sa začala ešte v mesiaci máj 2018. Odovzdanie diela bolo uskutočnené dňa 31. mája 2018.