Rekonštrukcia Materskej školy

V roku 2011 obec dokončila rekonštrukciu objektu materskej školy, kde od roku 2004 sme       postupne zrealizovali výmenu krovu, zateplenie objektu, výmenu palivovej základne    z elektrických akumulačných pecí na ústredné kúrenie ako aj výmena interiéru. Záverečnými   prácami bola výmena okien a dverí. Rekonštrukcia bola vykonaná z finančných prostriedkov            poskytnutých z MF SR vo forme dotácie vo výške 9.000,- € a 2.000,- € doložila obec   z vlastných prostriedkov. Počas prác sa vykonala aj rekonštrukcia sociálnych zariadení               a podlahových krytín na chodbách. Objekt za posledných šesť rokov prešiel kompletnou       rekonštrukciou a je príjemným miestom pre výchovu našich najmenších.