Rekonštrukcia Kultúrneho domu – 1. etapa

Kultúrny dom rekonštrukcia 1. etapa Náklady 11 900 000, – Sk

Objekt bol pôvodne postavený ako prepriahacia stanica Kráľovskej pošty. Po ukončení jej činnosti v druhej polovici 19. stor. prešla do vlastníctva obce. Kde bol využívaní ako hostinec, škola a neskôr ako kultúrny dom. Stavebný projekt je rozdelený do dvoch etáp. Prvá etapa rieši  prístavbu k pôvodnej sále, v ktorej sa nachádza vstupná hala, sociálne zariadenia, bufet s kuchynkou a klubové priestory v podkroví  nad bývalou sobášnou miestnosťou.

V roku 2004 sa na základe dotácií z Programu SAPARD uskutočnila rekonštrukcia Kultúrneho domu.V rámci rekonštrukcie sa vytvoril priestor pre vybudovanie niečoho nového, čo v našej obci chýbalo.
V kultúrnom dome sa nachádza:
– Cukráreň
– Kadernícky salón
– Materské centrum

V miestnom kultúrnom dome, sa konajú rôzne divadelno – folklórne vystúpenia, alebo programy pre deti a dospelých:
– Deň matiek
– Deň detí
– Spomienkové akty pri príležitosti rôznych výročí
– Podsitnianske dni hojnosti
– Mikulášsky večierok
– Vianočné pásma
– Divadelné predstavenia
– Posedenie s dôchodcami a jubilantmi
– Uvítanie detí do života
– Spoločenské zábavy a diskotéky

Náš Kultúrny dom je sprístupnený aj na iné podujatia:
– svadby
– kary
– rodinné oslavy, …