Prístupové cesty

Vybudovanie dvoch prístupových ciest a to v cigánskej osade a na miestnom ihrisku z dotácie MF SR 23 236,- €