Príjmeme brigádnikov

Obec Prenčov príjme na letné mesiace júl a august brigádnikov na sezónnu prácu ako napr. kosenie. Podmienkou pre nástup je vek minimálne 16 rokov. Hodinová mzda 4 € + odmena.
Termín na prihlásenie záujemcov je pondelok, 27. jún 2022 do 14.00 hod. na Obecnom úrade.