Parlamentné voľby 2020

Obec Prenčov969 73 Prenčov č. 300 Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v Prenčove okrsok č. 1 pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020   prencov@prencov.sk Lýdia Lelekovázodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie volieb O B E C    P R E N Č O V Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300     Na … Čítať ďalej Parlamentné voľby 2020