Oplotenie

Oplotenie rímsko – katolíckeho cintorína vo výške 8 765,- € a evanielického cintorína vo výške 6 057,- € oboje financované z vlastných prostriedkov.