Obecné poplatky

Poplatky, ktoré vyberá obec Prenčov v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva

schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Prenčove č. 77 zo dňa 28. januára 2016

 1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase + predaj na tržnici   4,00 €
 2. Požičovné za riad (1 ks)                                                         0,03 €
 3. Cintorínsky poplatok                                                            5,00 €
 4. Poplatok za dom smútku                                                    7,00 €
 5. Požičovné za pivný set (stôl + 2 lavice)                              2,00 €/deň
 6. Prenájom Kultúrneho domu
 • Usporiadanie rodinných spoločenských udalostí
 1. do 4 hodín             20,00 €
 2. do 8 hodín             30,00 €
 3. viac ako 8 hodín   50,00 €
 • Ostatné spoločenské podujata
 1. do 8 hodín                                35,00 €
 2. viac ako 8 hodín  (domáci)     70,00 €
 3. viac ako 8 hodín (cudzí)        140,00 €

V prípade uzatvorenia prevádzky cukrárne sa zvyšuje poplatok o 50,00 €/deň.