Obecná knižnica

Počas roka 2020 realizovala Obec Prenčov dva projekty, ktoré financoval Fond na podporu umenia. Jeden bol zameraný na obohatenie knižničného fondu miestnej knižnice, ktorá sa nachádza v priestoroch Komunitného centra a druhý za zameral na zabezpečenie replík krojov z obce Prenčov. Projekt pod názvom „Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice Prenčov“ bol podporený sumou 2 000 € na nákup … Čítať ďalej Obecná knižnica