Obecná knižnica

V roku 2021 podpísala Obec Prenčov dňa 12. 08. 2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-04885 s poskytovateľom Fond na podporu umenia na realizáciu projektu s názvom Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice Prenčov v sume poskytnutej dotácie 1 100 €, spoluúčasť Obce Prenčov predstavovala sumu 135,10 €. Celkovo bolo zakúpených 88 nových knižných titulov. … Čítať ďalej Obecná knižnica