Obecná knižnica

Aj v roku 2022 získala obec Prenčov finančnú podporu formou dotácie od poskytovateľa Fond na podporu umenia a uzatvorila Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04858 na projekt s názvom “Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice Prenčov“. Výška poskytnutej dotácie bola 1 500 eur. Celkové náklady na zakúpenie nových vyše 130 knižných titulov boli 1 689,53 … Čítať ďalej Obecná knižnica