ZKO a separovaný odpad

O vývoz ZKO a zvoz separovaného odpadu v obci Prenčov sa starajú Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica.

Vývoz ZKO sa uskutočňuje každé 2 týždne, a to v stredu:

 

MESIAC :               Dňa :                Dňa :
JANUÁR : 02.01.2019    streda 16.01.2019     30.01.2019     streda
FEBRUÁR : 13.02.2019    streda 27.02.2019     streda
MAREC : 13.03.2019   streda 27.03.2019     streda
APRÍL : 10.04.2019    streda 24.04.2019     streda
MÁJ : 09.05.2019    štvrtok 22.05.2019     streda
JÚN : 05.06.2019    streda 19.06.2019     streda
JÚL : 03.07.2019    utorok 17.07.2019     31.07.2019     streda
AUGUST : 14.08.2019    streda 28.08.2019       streda
SEPTEMBER : 11.09.2019    streda 25.09.2019     streda
OKTÓBER : 09.10.2019    streda 23.10.2019     streda
NOVEMBER : 06.11.2019    streda 20.11.2019     streda
DECEMBER : 05.12.2018    streda

04.12.2019    streda

19.12.2018     streda

18.12.2019     streda

Separácia odpadu sa uskutočňuje kontajnermi, ktoré sú rozmiestnené po obci – pri predajni Jednota, s.d. a pri Remeselníckom dome.  Zvoz separovaného odpadu (sklo, papier, plasty, tetrapaky) sa uskutočňuje 1x mesačne, štvrtok.

 Raz mesačne sa uskutočňuje aj zber plastov od občanov.

Zber triedeného odpadu sa uskutočňuje:

ŽLTÉ  VRECIA

TRIEDENÝ  ZBER   PLASTOV :

MESIAC: Deň zberu :
Január : 09.01.2019     streda
Február : 06.02.2019     streda
Marec  : 06.03.2019     streda
Apríl : 03.04.2019     streda              30.04.2019      utorok
Máj : 29.05.2019     streda
Jún : 26.06.2019     streda
Júl : 24.07.2019     streda
August : 21.08.2019     streda
September : 18.09.2019     streda
Október : 16.10.2019     streda
November : 13.11.2019     streda
December : 12.12.2018     streda

11.12.2019     streda