Vodovod

vodovod 1

Cena vody na rok 2014 je 0,60 za 1 m3

Poplatok za vodomer je 0,33,- € na mesiac.

Schválené uznesením OZ zo dňa 19.9.2013