Predajné akcie v Kultúrnom dome

Každý mesiac sa v našej obci uskutočňuje prejaná akcia v sále Kultúrneho domu

Predajca :   ŠÚRI LÁM z Hodruša – Hámre

Zakúpiť si môžete rôzny tovar od textilu, obuvy po rôzne pomôcky do domácnosti.

Termíny predajných akcií sú v roku 2017:

 

MESIAC:                              Dátum akcie :
Január :                           24.01.2017     utorok
Február :                           21.02.2017     utorok
Marec :                           21.03.2017     utorok
Apríl :                           11.04.2017     utorok
Máj :                           23.05.2017     utorok
Jún :                           20.06.2017     utorok
Júl :                           11.07.2017     utorok
August :                           22.08.2017     utorok
September :                           12.09.2017     utorok
Október :                           10.10.2017     utorok
November :                           21.11.2017     utorok
December :                           12.12.2017     utorok