Obecná pálenica

O Z N A M

Obec Prenčov oznamuje,
že sezóna v pestovateľskej pálenici v Prenčove
začína od 11. septembra 2020.

Záujemci o vypálenie ovocného kvasu v pestovateľskej pálenici v Prenčove sa môžu nahlásiť na telefónnom čísle 0944 723 437 u p. Ečeka Jána, bytom Prenčov č. 139.

Pestovateľ si musí priniesť palivové drevo.

Pálenica bude v prevádzke pre záujemcov vždy v piatok v popoludňajších hodinách a v sobotu a nedeľu, po telefonickom dohovore s p. Ečekom


Zodpovedná vedúca:  Leleková Lýdia
Kontakt:      0911 482 205 
 

V našej obci je zriadená pestovateľská pálenica, ktorá funguje pod správou obce už od roku 1992. O služby tejto prevádzky je záujem nielen u miestnych obyvateľov, ale aj u záujemcov z okolia.

Prevádzka sa nachádza v miestnej časti Štrát (smer Beluj, napravo).

Otvorená je podľa záujmu o využitie páleničiarskych služieb. Záujemcovia sa môžu nahlásiť u páleničiara.

 

PA 1

PA 2