Obecná pálenica

O Z N A M

Obec Prenčov oznamuje,
že sezóna v pestovateľskej pálenici v Prenčove
začala v mesiaci október 2022.

Záujemci o vypálenie ovocného kvasu v pestovateľskej pálenici v Prenčove sa môžu nahlásiť na telefónnom čísle 045 / 672 62 44 alebo osobne na Obecnom úrade počas úradných hodín (pondelok – piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod.) 

Pestovateľ si musí priniesť palivové drevo.

Páli sa 2 dni v týždni, a to vždy v utorok a stredu. 


Zodpovedná vedúca:  Leleková Lýdia
Kontakt:      0911 482 205 
 

V našej obci je zriadená pestovateľská pálenica, ktorá funguje pod správou obce už od roku 1992. O služby tejto prevádzky je záujem nielen u miestnych obyvateľov, ale aj u záujemcov z okolia.

Prevádzka sa nachádza v miestnej časti Štrát (smer Beluj, napravo).

Otvorená je podľa záujmu o využitie páleničiarskych služieb. Záujemcovia sa môžu nahlásiť u páleničiara.

 

PA 1

PA 2