Kontakty

Identifikačné údaje

Obec Prenčov

 č. 300 

969 73 Prenčov

IČO:  00 320 943
DIČ: 2021107396
Právna forma:  právnická osoba
Počet obyvateľov k 31. 12. 2015:  657
Rozloha obce: 2450 ha

     

Kontakty

Telefón  E-mail Bližšie informácie
Mgr. Alena Ciglanová Starostka obce 045/6726244  

0903482205

starostka@prencov.sk
Lýdia Leleková Samostatný odborný referent 045/6726244

0911482205

lelekova.ocu@prencov.sk matričné záležitosti, účtáreň, mzdy a personalistika
Mgr. Dominika Ečeková Odborný referent 045/6726244 0911482204 ecekova.ocu@prencov.sk podateľňa, vodovod, čov, byty, stavebný úrad, … 
Anna Kriegerová Odborný referent 045/6726244

0911956491

kriegerova.ocu@prencov.sk dane a poplatky, cintorínske poplatky, SHR, FSk Prenčovan, …
Mgr. Eliška Bendíková zariadenie SENIOR PARK 0902823311 seniorparkprencov@gmail.com SENIOR PARK 
Pálenica  Obecný úrad  045 / 672 62 44 prencov@prencov.sk

Úradné hodiny

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
12:30 – 15:00
12:30 – 15:00
12:30 – 15:00
12:30 – 15:00
12:30 – 15:00

     

/b