Obec Prenčov

erb

     Obec Prenčov leží pod malebným vrchom Sitno, 11 km od Banskej Štiavnice. Rozloha obce je 2 450 ha a počet obyvateľov sa pohybuje okolo 660.

 

Poštová adresa :
Obecný úrad Prenčov č. 300
969 73  Prenčov
IČO: 00 320 943
DIČ: 202 110 73 96
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Banská Štiavnica
IBAN: SK14 5600 0000 0014 0285 7001
Telefonický kontakt na Obecný úrad je 045 / 672 62 44
E-mailová adresa je  prencov@prencov.sk
Kontakty na jednotlivých pracovníkov Obecného úradu nájdete TU.

Mapa