O Z N A M

Obecný úrad v Prenčove bude od pondelka 16. marca 2020 pre verejnosť otvorený s obmedzením.
Prosíme občanov, aby najprv kontaktovali pracovníkov OcÚ telefonicky alebo e-mailom.

Mgr. Alena Ciglanová – starostka obce
starostka@prencov.sk alebo 0903 482 205

Mgr. Dominika Ečeková – odborná referentka
ecekova.ocu@prencov.sk alebo 0911 482 204

Anna Kriegerová – odborná referentka
kriegerova.ocu@prencov.sk alebo 0911 956 491

Lýdia Leleková – odborná referentka

lelekova.ocu@prencov.sk alebo 0911 482 205

alebo na prencov@prencov.sk