Návrat vody do prírody

Dňa 5. 07. 2003 sa uskutočnilo „Slávnostné otvorenie rybníka“. Do nášho rybníka sme previezli cca 200 kusov rýb.Výlov rýb prebiehal formou zakúpenia lovenky v hodnote 40,- Sk za 20 minút lovenia.

K výstavbe rybníka prispeli ochotní a šikovní občania, ktorí spolu odpracovali 355 hod. v celkovej hodnote 17.750,- Sk (355 hod. x 50-, Sk).

Na výstavbu rybníka sme získali grant 100. 000-, Sk od Nadácie EKOLOPIS a Nadácie Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Celková hodnota rybníka je 143.664,30 Sk. Z toho vlastný vklad je 17.750,- SK, vklad obce Prenčov 20.914,30 Sk,- sponzori 5.000,- Sk.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili pri realizácii projektu „Návrat vody do prírody“ v rámci, ktorého bol v našej obci vybudovaný rybník.

IMG_0090