Naše malé folklórne leto 2013 FSk Prenčovan

Folklórna skupina Prenčovan, tento rok rozšírená aj o detskú folklórnu časť Širinka, mala najviac práce práve v letných mesiacoch. Ani tento rok nebol výnimkou a dostávali sme množstvo ponúk na folklórne vystúpenia. Keďže  našou prioritou bolo vytvoriť kvalitný a zaujímavý program na naše Podsitnianske dni hojnosti, museli sme dosť veľa podujatí odrieknuť.

     Hneď na začiatku prázdnin – 6. júla 2013 sme sa predstavili divákom na  folklórnom festivale v obci Podhorie. Trošku nám neprialo počasie a tak bol program o niekoľko hodín posunutý. Našťastie sa počasie umúdrilo a nám sa program vydaril. Predstavili sme sa pásmom tancov a spevov  s pod Sitna. Spolu s nami vystúpila aj DFS Širinka, ktorá taktiež svojím dobre nacvičeným programom divákov zaujala.

     V sobotu 20 júla 2013 sme si užili hneď dve vystúpenia. Doobeda naša mužská a ženská spevácka časť spievala na vrchole velebného Sitna spolu so speváckym zborom s Kozároviec, v rámci projektu Posolstvo piesní Slovensku a svetu kedy na rôznych vrchoch a pahorkoch Slovenska spievalo v rovnakú chvíľu 2000 ľudí národné piesne. Popoludní sme spievali a tancovali v obci Malá Lehota na ich obecných oslavách.

     Začiatkom augusta sme boli pozvaný folklórnou skupinou PRIECHOĎAN na ich oslavy 40. výročia založenia dedinskej folklórnej skupiny v Priechode. Tak ako v našej obci, aj v Priechode bol zakladateľom FSK dedinský pán učiteľ. Toto pozvanie nám pripomenulo nášho zakladateľa pána učiteľa Pavla Šlauku, preto sme radi pozvanie prijali a 4. augusta 2013, sme vystúpili so 45-minutovým programom v Priechode.  

     Našim najväčším vystúpením v mesiaci august, boli Podsitnianske dni hojnosti u nás v Prenčove, kde sme pripravili večerný program s názvom „Prenčovské truhlice“ a bavili sme účastníkov svadobnej hostiny v poobedňajšom programe.

     Hneď o týždeň 17. augusta 2013 nás čakal hontiansky folklórny festival v Hrušove, kde sme sa predstavili s pásmom „ Na Jána .“ Je to tradičný festival nás Honťanov a preto sa tam cítime ako doma.

     Viem, že toto folklórne leto bolo náročné a mnohí z nás sa cítili vyčerpaní. Chcem sa im aspoň takto za ich vytrvalú prácu pri udržiavaní zvykov a tradícií poďakovať s nádejou, že folklór si nosíme uchovaný hlboko v našich srdciach,  je pre nás radosťou a navždy ňou aj ostane.  

Anna Kriegerová.