Modernizácia športového areálu v obci Prenčov – vybudovanie závlahy

Zmluva o poskytnutí nenváratného finančného príspevku č. 4400106
poskytovateľ podpory: Pôdohospodárska platobná agenútra Bratislava dotácia: 9546,80
Preplatenie DPH Ministerstvo financií vo výške 15 % t.j. 1432,02 €
Spoluúčasť obce 477,34 €

Hodnota projektu: 11456,16 €

Vybudovaním zavlažovacieho systému trávy na futbalovom ihrisku sa zvýši kvalita zázemia pre voľnočasové aktivity. Zavlažovací systém je podzemným závlahovým systémom a skladá sa z podzemných potrubných vedení prepojených s elektromagnetickými ventilmi a s výsuvnými postrekovačmi. Ako zdroj vody bola použitá studňa , do ktorej bolo osadené ponorné čerpadlo, ktoré bolo spojené zo závlahovým systémom potrubím PD­PE. Potrubné materiáli boli uložené v hĺbke cca 500 mm spoločne s ovládacími káblami 24 V elektroventilov. Systém zavlažujúci futbalové ihrisko obsahuje 24 ks výsečových / plnokruhových rotačných postrekovačov. Automatickým zavlažovacím systémom je pokrytá celá hracia plocha ihriska a nepriamo sú zavlažované aj okrajové plochy hracej plochy o šírke cca 5 m. Vybudovanie zavlažovacieho systému realizoval dodávateľ. Jozef Dendiš – kúrenie, voda, plyn Krupina Do záverečnej fázy projekty boli zapojení aj nezamestnaní občania, ktorí sa podieľali na úprave terénu a okolia.