Modernizácia pestovateľskej pálenice

„Modernizácia pestovateľskej pálenice“ je projekt z programu „Náš vidiek“ financovaného          z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Výška dotácie je 10.000,- €.    Projekt je zameraný na výmenu potrubí prívodu povrchovej vody, vybudovanie rampy, osadenie zariadenia a technologické úpravy, odvodnenie objektu.