Moderná kuchyňa

Obec Prenčov postupne modernizuje Základnú školu s materskou školou, tento raz prišla na    rad kuchyňa, ktorá už nespĺňala štandardy stanovené Regionálnym úradom verejného            zdravotníctva. V mesiaci júl prebehla jej celková rekonštrukcia. Prvoradou úlohou bolo získať     nový priestor na zväčšenie plochy kuchyne, to sa docielilo zrušením dvoch skladov. Tak sa            vybúrali priečky a postavili sa nové, následne nové rozvody vody, kanalizácie, elektriny            kúrenia a plynu, výmena okien i výdajných okienok, následne vydláždenie podlahy a obloženie         stien novým obkladom. Okrem stavebných prác bola kuchyňa vybavená aj novým moderným zariadením v hodnote 12.683,52,- €. Prestavbu kuchyne obec realizovala s vlastnými zamestnancami. Celkové náklady na modernizáciu presiahli rozpočtovú sumu 10.000€ takmer dvojnásobne, len ich nové zariadenie je v hodne 12683,52,- €, na modernizáciu kuchyne            prispela so svojho rozpočtu aj ZŠ s MŠ sumou 4.537,- €.