MOBILNÉ OČKOVANIE

Mobilné očkovanie proti COVID-19 sa v obci Prenčov uskutoční v pondelok 03. mája 2021 od 14.00 hod.
Očkovať sa bude pri vchode do Klutúrneho domu od autobusovej zástavky. Uvedený čas je orientačný a prosíme o trpezlivosť, nakoľko mobilná očkovacia skupina realizuje očkovanie aj v iných obciach a počas presunu môžu nastať rôzne nepredvídané okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť čas očkovania.