MIMORIADNA ZMENA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s. na základe nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja s platnosťou od 2. apríla 2020 do odvolania mení cestovný poriadok liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na mimoriady režim “COVID-19”, v ktorom budú dopravné služby zo strany dopravcu počas mimoriadnej situácie na uvedených autobusových linkách poskytované v mimoriadne obmedzenom rozsahu.
Aktualizované cestovné poriadky nájdete zverejnená na https://www.sadzv.sk/

Do Banskej Štiavnice z Prenčova pôjdu autobusy v nasledovných časoch:
Prenčov ZŠ                    5.23 h., 6.34 h., 6.52 h., 9.38 h., 13.19 h., 15.13 h., 17.37 h.
Prenčov Jednota            5.21 h., 6.32 h., 9.37 h., 13.17 h., 17.35 h.
Prenčov RD                    5.20 h., 6.30 h., 9.35 h., 13.15 h., 17.34 h.

Na Prenčov z Banskej Štiavnice pôjdu autobusy v nasledovných časoch:
B. Štiavnica MsÚ           8.20 h., 12.10 h., 16.05 h.
B. Štiavnica Drieňová    6.10 h., 8.26 h., 12.16 h., 15.20 h., 16.12 h., 18.35 h
B. Štiavnica križovatka  6.13 h., 6.26 h., 8.30 h., 12.20 h., 14.30 h., 15.25 h., 16.15 h., 18.40 h.