Matica slovenská

                    MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ PRENČOV

je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. Je konzervačnou i depozitnou knižnicou, prednostne uchováva slovenské dokumenty a dokumenty týkajúce sa Slovenska. Spravuje a ochraňuje historický knižný fond, je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižných dokumentov, spravuje súborný katalóg monografii knižníc a koordinuje jeho tvorbu. Momentálne sídli v centre Martina, v pôvodne druhej budove MS.

Svojou činnosťou sa v začiatkoch svojej existencie zaslúžila o rozšírenie slovenského jazyka.
Miestny odbor Matice slovenskej

Už v roku 1996 navštívil našu obec vtedajší predseda Matice slovenskej, Jozef Markuš, ktorý finančne prispel na vybudovanie izby A. Kmeťa a na vyšitie čepcov pre folklórnu skupinu Prenčovan. V januári tohto roku bol schválený nový návrh kandidátov do výboru miestneho odboru Matice slovenskej v Prenčove.

Predošlé vedenie sa vzdalo bez odovzdania akejkoľvek evidencie začíname takmer od nuly. Naše rady sa doplnili členmi FS Prenčovan a členmi klubu dôchodcov.
K dnešnému dňu evidujeme 35 členov.

V októbri sa novozvolený predseda – pán Pavol Adámy, zúčastnil predprípravného rokovania oblastného výboru Matice slovenskej v Žiari nad Hronom. V novembri sa zúčastnil v Martine valného zhromaždenia, kde bolo zvolené nové predsedníctvo i nový predseda Matice slovenskej – Ing. Marián Tkáč, PhD.

matica1