Marketing Mikroregiónu

Projekt bol podporený v rámci programu Jantárová cesta financovanom  Nadáciou EKOPOLIS (Slovensko) a Fondom bratov Rockefellerovcov (USA) – sumou 60.000,- Sk. Vďaka finančnej podpore sa nám podarilo do každej obce mikroregiónu namontovať informačné panely, ktoré pozostávajú z troch tabúľ.

Na jednej tabuly sú informácie o MR Južné Sitno na strednej je mapa mikroregiónu s vyznačením turistických trás a na tretej sú informácie o jednotlivých obciach. Pomocou daného  projektu sa nám podarilo napomôcť nielen turistom ale oboznámiť širšiu verejnosť s faunou, flórou a geológiou našej oblasti.