Lýdia Leleková

Lýdia Leleková – samostatný odborný referent

– vybavuje agendu týkajúcu sa:

  1. Matričné záležitosti – osvedčovanie podpisov, úmrtné listy, rodné listy, sobáše, …
  2. Mzdová agenda
  3. Účtovníctvo

Kontakt:

  1. pevná linka Obecného úradu   045 / 672 62 44
  2. mobil                                                0911 482 205
  3. e-mail                                               lelekova.ocu@prencov.sk