Klub dôchodcov

  V roku 2005 vznikol v našej obci na podnet pani starostky Klub dôchodcov. Pri svojom vzniku mal približne 50 členov. Dnes sa ich počet pohybuje okolo 33.

  Klub má svoju vlastnú samosprávu. Za predsedníčkou klubu bola zvolená  pani Emília Cútová, ktorá sa ale v roku 2008 tejto funkcie vzdala. Momentálne je klub bez predsedu. Činnosť klubu usmerňuje Výbor klubu.

  Členovia klubu sa stretávajú približne každé dva týždne (okrem letných prázdnin) v budove, ktorú pre nich vyčlenila obec. Pôvodne sa seniori stretávali v budove dnešného zelovocu. Od Marca 2011 sa miesto stretnutí zmenilo. Klub sa presťahoval do zrekonštruovanej budovy Remeselníckeho domu. K dispozícii majú televízor, počítač a rôzne spoločenské hry. Taktiež majú zariadenú aj malú kuchynku a sociálne zariadenie.

Poplatok, ktorý platia všetci členovia klubu je vo výške 3,50,- €  za rok na osobu. Ide o členský poplatok.

Aktivity členov klubu sú rôzne. Seniori sa v klube zaoberajú čítaním článkov z odborných časopisov a rozprávaním svojich zážitkov až po rôzne výlety a zájazdy (napr. na kúpaliská, do múzeí, …). Ďalej je to zapájanie sa do kultúrneho programu na obecných slávnostiach – Podsitnianske dni hojnosti ako aj  organizovanie mikulášskeho posedenia, …