Turistika

Kto má rád turistiku a prírodu ocení krásne okolie Prenčova, z ktorého je vidieť vrch Sitno. Počas svojich prechádzok okolím môžete nazbierať huby, liečivé byliny, lesné plody a vidieť faunu a flóru územia.

Z programu Život na vidieku obec získala grant aj na výstavbu rybníka.

V okolí je tiež kaplnka s čistou pramenitou vodou nazývaná „Samaritánka“.

N á u č n ý c h o d n í k A . K m e ť a
P r e n č o v – S i t n o

Základné informácie o náučnom chodníku

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Chránené územie: CHKO Štiavnické vrchy
Dĺžka: 9 km, prevýšenie 684 m
Čas prechodu: 3 hod.
Počet zastávok: 9

Východisko: pri pamätnej izbe A. Kmeťa (obec Prenčov)
Trasa: centrum obce Prenčov – Horné Majere –
– sedlo Vlčia jama – vrchol Sitna

Zameranie a typ chodníka: prírodovedné, historické,
archeologické, samoobslužný,
lineárny, obojsmerný, peší,
letný
Náročnosť terénu: stredne náročný
Náväznosť na turistickú značku: modrá značka

Rok otvorenia, garant: 1996, Obecný úrad Prenčov,
Mikroregión Južné Sitno
Textový sprievodca: nie je
Kontakt: Obecný úrad Prenčov
Tel.: 045 / 672 62 44

Na náučných paneloch sú okrem informácií aj výroky Andreja Kmeťa. Na trase sú studničky