Futbalový oddiel


 

                                                     Obecný futbalový klub

v skratke OFK je nový názov, pod ktorým hrajú futbalisti Prenčova. K zmene z pôvodnej TJ, čiže telovýchovnej jednoty došlo začiatkom roku 2013. Ako iste viete, chod futbalu je zabezpečovaný prostredníctvom finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce Prenčov. Keď sa nad tým zamyslíme, je logické aby aj názov futbalového mužstva naznačoval, že patrí k obci. Pri tejto príležitosti vzniklo aj logo OFK ŠTART Prenčov. Obec Prenčov zabezpečila pre hráčov aj nové futbalové dresy v oranžovo-bielej farbe a aj tréningové súpravy, obe svetovej značky Adidas. Na oboch je potlačené nové logo, čím reprezentujú obec Prenčov počas futbalových zápasov.

Zloženie súčastného futbalového tímu dospelých – zľava zhora Blahút Michal (brankár), Výboch Marek, Chovan Andrej (kapitán), Brnák Jozef, Židík Lukáš, Chovan Martin, Weber Zdenko, zľava zdola Oravec Ján (zdravotník), Beňovic Šimon, Blahút Rastislav ml., Blahút Peter, Chovan Dominik, Blahút Filip a Halát Miroslav. Na fotografii chýba Báťo Ján ml., Bartolovic Ján, Blahút Rastislav st. a Tomaška Michal.

Súčasný futbalový tím

  Herold Juraj (brankár)
  Weber Zdenko   Výboch Marek
  Brnák Jozef   Báťo Ján ml.
  Vician Miroslav   Chovan Martin
  Židík Lukáš   Blahút Rastislav ml.
  Chovan Andrej (kapitán)   Beňovic Šimon
  Blahút Peter   Blahút Michal
  Blahút Rastislav st.   Blahút Filip
  Chovan Dominik   Tomaška Michal
  Ondrík Pavol   Beňovic Branislav
  Chovan Dávid

Funkcionári OFK:

  Tréner:   Kamil Chovan
  Vedúci mužstva :   Ján Weber
  ISSF manažér FK :   Monika Chovanová
  Prezident FK:   Kamil Chovan                (0902 468 814)
  Vedúci Malého futbalu žiakov:   Andrej Chovan              (0903 834 615)
  Zdravotník FK :   Oravec Ján

 

VÝKONNÝ VÝBOR OFK:

  Kamil Chovan   Zdenko Weber
  Blahút Rastislav ml.

N O V Á   S E Z Ó N A   2 0 1 7 / 2 0 1 8

P R E   D O S P E L Ý C H   U Ž   V   V I .   L I G E

 

     Dospelí v jesennej časti sezóny odohrali celkom 12 zásasov a zimovali na 8. mieste v tabuľke. Pred začiatkom jarnej časti sezóny ich ešte čaká dohrávka zápasu z jesese proti súperovi z Hornej Vsi. Podrobné informácie o aktuálnych výsledkoch a zápasoch v kategórii dospelých nájdete TU.

Ž I A C I

      Žiaci odohrali 11 zápasov a zimovali na 5. mieste v tabuľke. Všetky informácie k aktuálnym zápasom, výsledkom v súťaži nájdete TU.

     V roku 2017 sa vykona registrácia občianskeho združenia s názvom Obecný futbalový klub ŠTART Prenčov, ktorý oficiálne nahradí TJ ŠTART Prenčov. Klub vykonaním registrácie získal právnu subjektivitu a je samostatnou organizáciou. Finančné prostriedku na zabezpečenie činnosti klubu – súťaž v kategórii dospelí a v kategórii žiaci v rámci Oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom získava na základe účelovej dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Prenčov. Na svoju činnosť využíva majetok a prostriedky vo vlastníctve obce Prenčov, ktoré sú mu poskytované bezodplatne. Ďalšie finančné prostriedky klub získava z členských príspevkov svojich členov, sponzorské dary, doplnková činnosť – ŠTART BAR.