Krízový plán zariadenia Senior park Prenčov

Obec Prenčov, ako zriaďovateľ zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby, Senior park Prenčov zverejňuje dokument – Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenostných ochorení, ktorý nájdete tu: KRÍZOVÝ PLÁN